Lappeenrannan energia: Buildie hjälper dig att skapa enkel datadelning med entreprenörer och staden

För flera år sedan, innan lanseringen av Buildie, var fram och tillbaka korrespondans med e-post och allt pappersarbete vardag på Lappenrannan Energias vattenförsörjnings- och fjärrvärmebyggen. Buildie ansågs redan från början vara det fungerande sättet både för vatten- och fjärrvärmebehov. Vi märkte senare att Buildie också fungerar som ett utmärkt verktyg för att arbeta i konsortier med staden.

Buildie verkade vara en riktigt bra produkt i fråga om projektpärmen. Det var jättefint att man kunde hitta den senaste informationen där och att den är tillgänglig för alla parter. Det finns inte heller längre några gamla planer eller att de skulle bara vara någonstans, säger Ville Relander, byggare av energivattenförsörjningen vid Lappenrannan Energia, när han berättar om sina första tankar om Buildie.

Genom utvärdering och pilotning konstaterades Buildie vara ett verkligt funktionellt verktyg för dokumentation och kvalitetshantering av vatten och fjärrvärme.

Även fjärrvärme har Buildie i bruk. Alla planer och material för olika projekt finns där och även mindre nätverkets reparationsplatser har öppnats i Buildie, säger Ami Kylliäinen, nätverkschef vid Lappeenrannan Energia.

När allt du behöver finns i fickan — och informationen alltid finns med överallt

Även om den främsta fördelen tydligt kommer från projektbankens förmåga att underhålla och dela projektrelaterad information mellan alla parter med oändlig lätthet, har Lappeenrannan Energia fått även andra funktioner i Buildie i effektiv bruk. Särskilt beröm får Buildie för det faktum att man i synnerhet inte behöver komma ihåg att dras med pappersplaner eller pärmar. Man kan också lita på att den senast uppdaterade informationen alltid finns nära till hands.

I byggplatsförhållanden är telefonen så mycket lättare att titta på, hur detaljerna ser ut på planerna och man kan, om nödvändigt, fixa planerna på plats. Det är bara så lätt att titta igenom planerna på plats, säger Relander.

Allt man behöver kan alltid hittas på telefonen och informationen är mycket mer tillgänglig än tidigare.

Rättsligt skydd ger ett värde på tiotusentals euro i reparationsbesparingar

Relander säger att han dagligen tittar på fotografier dokumenterade på Buildie. På så sätt kan han omedelbart komma i kapp med vad som händer på byggplatserna och samtidigt sparas bilderna på samma plats där resten av dokumenten är. Även om bilder har tagits tidigare ligger fördelen med Buildie i det faktum att de lagras i sina egna mappar på ett smart och enkelt sätt även för senare bruk. Det kan vara ovanligt att bilderna behövs granska efteråt, men det är guld värt att spara dem och ha dem som bevismaterial om man hamnar i en tvist.

Vi har varit med om ett par tvister då man har varit tvungen att gå tillbaka till gamla bilder. Det handlar ändå om tiotusentals euro. Och att vattenförsörjningen ens fungerar, nämner Relander, när man talar om vikten av rättsligt skydd i dokumentationen.

Förutom bilderna hanterar Lappeenrannan Energia även markeringar i arbetsplatsdagboken med Buildie och de lagras automatiskt, så entreprenören behöver inte längre skicka eller flytta dem separat med USB-minnen. Så beställaren får titta på de tagna bilderna tagna och journalanteckningar i realtid när hen vill — och behöver inte vänta en månad i värsta fall efter avslutningen av ett projekt, och inte heller kontrollera hela månadens dokumentation på en gång.

Buildie tillhandahåller även säkerhetsmätningar med en skräddarsydd rapportbas och Kylliäinen som säkerhetskoordinator ansvarar för att göra mätningarna.

Jag utför inspektioner av projekten med Buildie, så kontrollerna lämnar ett spår och eventuella reparationskrav går direkt till entreprenörerna, säger Kylliäinen.

Information är oändligt lätt tillgänglig i konsortier och gemensamma projekt

Lappeenrannan Energia har många projekt och platser gemensamt med Villmanstrand stad, där Lappeenrannan Energia ansvarar för vattenförsörjningen och fjärrvärmen, och staden ansvarar för gatorna och dagvattnet. Parterna använder Buildie i konsortier och den viktigaste fördelen är återigen att enkelt dela information. Alla parter har tillgång till den senaste informationen i realtid. Utöver planerna har alla dessa även tillgång till prover och kvalitetssäkringsdokumentation från olika entreprenörer.

När även staden är involverad i detta har det blivit betydligt bättre att dela och få information, säger Relander om Buildies användning i konsortier.

Båda säger att de är nöjda med Buildie. Enligt Kylläinen är den största fördelen i sin roll som nätverksansvarig helhetshanteringen, att dokumentationsskyldigheterna fullgörs på ett smidigt sätt: övervakning och dokumentation av arbetsplatser och bidrag sker säkerligen, med bilderna dokumenteras även arbetsskeden väl, hur arbetet har utvecklats och hur de genomförs.

Läs mer om Lappeenrannan Energia på www.lappeenrannanenergia.fi