Lappeenrannan Energia: Buildiella helppoa tiedonjakoa urakoitsijoiden ja kaupungin kanssa

Ennen Buildien käyttöönottoa vuosia sitten edestakainen sähköposti- ja paperirumba oli arkipäivää Lappeenrannan Energian vesihuollon ja kaukolämmön työmailla. Buildieta arvioitiin heti alkuun sillä kulmalla, että se toimisi niin veden kuin kaukolämmönkin tarpeisiin. Myöhemmin huomattiin, että Buildie toimii erinomaisena työvälineenä myös työyhteenliittymissä kaupungin kanssa.

– Buildie vaikutti todella hyvältä tuotteelta projektipankin puolesta. Oli tosi näppärää, että sieltä löytyisi viimeisin tieto ja se on kaikkien osapuolten saatavilla. Eikä ole enää mitään vanhoja suunnitelmia tai ne olisivat ihan missä vaan, muistelee Lappeenrannan Energian vesihuollon rakennuttaja Ville Relander ensiajatuksiaan Buildiesta.

Arvioinnin ja pilotoinnin myötä Buildie todennettiin aidosti toimivaksi niin veden kuin kaukolämmönkin dokumentointi- ja laadunhallintatarpeisiin.

– Kaukolämmössä on samoin Buildie käytössä. Kaikki suunnitelmat ja materiaalit hankkeisiin löytyvät sieltä ja ollaan avattu myös pienempiä verkoston korjauskohteita Buildieen, kertoo puolestaan Ami Kylliäinen, Lappeenrannan Energian verkostopäällikkö.

Kun kaikki tarvittava löytyy taskusta – ja tieto on aina kaikkialla mukana

Vaikka ensisijainen hyöty tulee selkeästi projektipankin tarjoamasta mahdollisuudesta ylläpitää ja jakaa hankkeisiin liittyvää tietoa kaikkien osapuolten välillä äärettömän helposti, niin Lappeenrannan Energia on saanut myös muut Buildien ominaisuudet tehokkaaseen hyötykäyttöön. Erityistä kiitosta Buildie saa siitä, että varsinkaan paperisia suunnitelmia tai mappeja ei tarvitse muistaa raahata mukana. Voi myös luottaa siihen, että ajantasaisimmat tiedot ovat aina käden ulottuvilla.

– Työmaaolosuhteissa puhelimella on niin paljon helpompi katsoa suunnitelmat, että miten yksityiskohdat menevät ja voi tarvittaessa fiksailla työmaalla niitä suunnitelmia. Se on vaan niin helppoa katsoa siinä paikan päällä suunnitelmat läpi, kertoo Relander.

Kaikki tarvittava löytyy aina puhelimesta ja tieto on hyvin paljon helpommin saatavilla kuin aiemmin.

Oikeusturvan myötä kymmenien tuhansien eurojen edestä korjaussäästöjä

Relander kertoo katsovansa päivittäin valokuvia, joita dokumentoidaan Buildiella. Näin ollen, hän pääsee heti kiinni siihen mitä työmailla tapahtuu ja samalla kuvat jäävät talteen samaan paikkaan missä muutkin dokumentit ovat. Vaikka kuvia on otettu aiemminkin, niin Buildien hyöty on siinä, että ne tallentuvat omiin kansioihin fiksusti ja niitä on helppo selata myös jälkikäteen. Voi olla harvinaista, että kuvia pitää palata tarkistelemaan jälkikäteen, mutta on kullan arvoista, että ne ovat tallessa ja todistusmateriaali on olemassa jos joutuu riitatilanteeseen.

– On ollut pari riitatilannetta, jossa on pitänyt palata vanhoihin kuviin. Puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista euroista. Ja että vesihuolto edes toimii, mainitsee Relander, kun puhutaan oikeusturvan merkityksestä dokumentoinnissa.

Kuvien lisäksi Lappeenrannan Energia hoitaa työmaapäiväkirjamerkinnät myös Buildiella ja nekin menevät automaattisesti talteen, joten urakoitsijan ei tarvitse enää lähetellä tai siirrellä niitäkään USB-tikuilla erikseen. Tilaaja saa siis tarkastella otettuja kuvia ja tehtyjä päiväkirjamerkintöjä reaaliajassa, kun hän ehtii tai hänelle parhaiten sopii – eikä hänen tarvitse odotella enää pahimmillaan kuukautta projektin loppumisesta eikä tarkistaa kuukauden dokumentointinippua kerralla.

Buildiella hoituvat myös turvallisuusmittaukset räätälöidyllä raporttipohjalla ja Kylliäinen vastaa turvallisuuskoordinaattorin ominaisuudessa niiden tekemisestä.

– Teen projekteihin tarkastukset Buildiella, joten tarkastuksista jää jälki ja mahdolliset korjausvaatimukset menevät suoraan urakoitsijoille, sanoo Kylliäinen.

Tieto on saatavilla äärettömän helposti työyhteenliittymissä ja yhteisissä hankkeissa

Lappeenrannan Energialla on paljon Lappeenrannan kaupungin kanssa yhteisiä hankkeita ja kohteita, jossa Energian vastuulla on vesihuollon ja kaukolämmön osuus ja kaupunki vastaa kaduista ja hulevesistä. Osapuolet käyttävät Buildieta työyhteenliittymissä ja merkittävin etu on jälleen helpossa tiedonjaossa. Kaikilla osapuolilla on pääsy ajantasaisimpaan tietoon reaaliajassa. Suunnitelmien lisäksi kaikkien ulottuvilla on täten myös urakoitsijoiden tekemät kokeet ja laadunvarmistusdokumentoinnit.

– Kun kaupunkikin on tässä mukana, niin tiedon jakaminen ja saaminen on muuttunut merkittävästi paremmaksi, kertoo Relander Buildien käytöstä työyhteenliittymissä.

Molemmat kertovat olevansa tyytyväisiä Buildieen. Kylliäisen mukaan hänen roolissaan verkostopäällikkönä suurin hyöty tulee kokonaisuudesta, että dokumentointivelvoitteet tulee täytettyä sujuvasti: työmaiden seuranta ja dokumentointi sekä kirjaukset tulee varmasti tehtyä, valokuvien myötä tulee myös hyvin dokumentoitu miten työt ovat edenneet ja miten ne on toteutettu.

Kiinnostaako infra-alan paras kenttätyökalu työmaiden dokumentointiin? Ota yhteyttä!

Lue lisää Lappeenrannan Energiasta: www.lappeenrannanenergia.fi