Buildies bilder kan användas till mycket — Åbo Vattenförsörjning Ab använder applikationen i ledningskartor

Erkkiheikkilä Oy, expert inom infraindustrin, har använt Buildie i ungefär ett år, och under den tiden har applikationen använts på nästan alla företagets byggplatser.

Dokumentationen kommer väl till pass. Fotografier visar hur avlopp, brunnar och husanslutningar har gjorts. Dokumentationen hjälper beställaren att övervaka det snabbt framväxande bygget, säger Tuomas Jalonen, VA-ingenjör på Åbo Vattenförsörjning Ab.

Åbo Vattenförsörjning utnyttjar appen smart. Innan renoveringsplatsens grävning fylls, tar entreprenören hand om dokumentationen. Lösningen har varit fungerande enligt Jalonens uppfattning. Samtidigt gör entreprenören sin egen kvalitetskontroll när fotografier tas dagligen från olika stadier av byggplatsen. Byggaren behöver i sin tur inte besöka platsen bara för att kontrollera arbetsstadierna.

Tidigare fick vi färre bilder. Nu får vi alla fotografier tydligt namngivna, vilket innebär att man vet var bilden har tagits. Tilläggs- och ändringsarbete är enkelt att verifiera när de olika arbetsskeden är tydligt dokumenterade.

Entreprenören arbetar i bostadsområden, så ibland måste de gräva på tomterna. På grund av detta måste till exempel staket demonteras ur byggplatsens väg. Förutom kvalitetskontroll på byggen och enkel dokumentation ser Jalonen fördel med att entreprenören kan fotografera den ursprungliga situationen. Staket och gårdsplan kan återställas när utgångsläget har dokumenterats väl.

Åbo Vattenförsörjning Ab har använt bilder tagna med applikationen för många olika syften. Jalonen har fört bilder tagna på Buildie till ett system för ledningskartor. Byggaren har också kunnat lägga in bilder på konstruktionsplaner i appen, som anvisar entreprenörer i arbetet på byggplatsen. Färgbilder från ledningskartor har underlättat det för byggare att bättre förstå hur befintliga ledningar löper på marken. På så sätt behövs inte papperskopior kastas ner vid gropen.

Åbo Vattenförsörjning Ab är Åbo stads aktiebolag som ansvarar för underhåll och byggande av vatten- och avloppsledningar.

Läs mer om Åbo Vattenförsörjning på: www.turunvesihuolto.fi/sv/