Käyttöehdot

BUILDIE

KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä buildie.fi -verkkosivustoa (“Sivusto”) ja Sivustolla olevia tai sen kautta tarjottavia palveluita (yhdessä “Palvelu”) tai rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, hyväksyy seuraavat käyttöehdot (“Sopimus” tai “Ehdot”) ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun tarjoaa Pixactor Oy, suomalainen yritys (Y-tunnus 2679827-6), jonka osoite on Finlaysoninkatu 2, 33210 Tampere (“BUILDIE”). Nämä Ehdot muodostavat sitovan sopimuksen käyttäjän ja BUILDIE:n välillä. Kuvauksen Palvelusta ja tietoa Palvelun toiminnoista löydät Sivustolta.

Palvelun käyttöön sovelletaan myös BUILDIE:n tietosuojaselostetta (https://www.buildie.fi/tietosuojaseloste), joka on tällä maininnalla sisällytetty näihin Ehtoihin. Mikäli Ehtojen ja tietosuojaselosteen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä Ehtoja.

1. REKISTERÖITYMINEN

Käyttääkseen Palvelua käyttäjän täytyy rekisteröityä Palveluun. Palveluun rekisteröityessään Käyttäjä tilaa käyttöönsä Palvelun (“Tilaus”). BUILDIE tarjoaa erityyppisiä Tilauksia, joihin sisältyy eri Palvelun toiminnallisuuksia ja vaihteleva määrä käyttäjälisenssejä Sivustolla kuvatulla tai BUILDIEN ja asiakkaan erikseen sopimalla tavalla. BUILDIE voi periä maksullisesta palvelusta liittymismaksun sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvän, aikaan sidotun taikka muulla tavoin määräytyvän maksun. BUILDIE voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin Tilaajan nähtävissä Palvelun sivuilla, ellei hinnoittelusta ole TOISIN sovittu BUILDIEN ja Tilaajan kesken.

Rekisteröityessään Palveluun käyttäjän tulee antaa BUILDIE:lle rekisteröintitiedot ja muita BUILDIE:n kulloinkin pyytämiä tietoja. Jos käyttäjä rekisteröityy yrityksenä, yhdistyksenä tai muuna oikeushenkilönä, käyttäjä vahvistaa, että tällainen oikeushenkilö ja jokainen oikeushenkilön Tilausta käyttävä henkilö hyväksyy nämä Ehdot. JOS EDUSTAJA REKISTERÖI YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PALVELUUN, REKISTERÖINNIN SUORITTAVA EDUSTAJA VAKUUTTAA HENKILÖKOHTAISESTI, ETTÄ ANNETUT TIEDOT OVAT LUOTETTAVIA, TÄSMÄLLISIÄ JA TÄYDELLISIÄ JA ETTÄ OIKEUSHENKILÖN REKISTERÖIVÄLLÄ HENKILÖLLÄ ON VALTUUTUS SITOA OIKEUSHENKILÖ TÄHÄN SOPIMUKSEEN.

Jos käyttäjä rekisteröityy yksityishenkilönä, hän vahvistaa nämä Ehdot hyväksymällä olevansa vähintään 18-vuotias tai olevansa vähintään 15-vuotias ja oikeustoimikelpoinen ja näin ollen hyväksymään ja tulemaan sidotuksi näihin Ehtoihin ja/tai hän on tarvittaessa saanut huoltajansa suostumuksen. Alle 15-vuotiaat eivät saa rekisteröityä Palveluun tai käyttää Palvelua. Käyttäjä vakuuttaa myös, että kaikki BUILDIE:lle annetut rekisteröintitiedot ovat luotettavia, täsmällisiä ja täydellisiä.

Käyttäjän vastuulla on pitää Palveluun rekisteröitymiseen käytettävää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa sekä ilmoittaa BUILDIE:lle välittömästi tiedossa olevasta tai epäillystä käyttäjätunnuksen ja salasanan luvattomasta paljastumisesta tai käytöstä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää tai paljastaa kolmannelle. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätilinsä käytöstä aina siihen asti, kunnes BUILDIE on vastaanottanut kyseisen ilmoituksen.

Käyttäjä on vastuussa muuttuneiden yhteystietojen ilmoittamisesta. Käyttäjä voi tehdä ilmoituksen joko sähköpostitse tai suoraan Palvelun kautta.

2. PALVELUN KÄYTTÖ

BUILDIE myöntää käyttäjän Tilauksen tyypin mukaisten rajoitusten rajoissa käyttäjälle henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan, rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää Palvelua tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Kaikki Palveluun liittyvät Immateriaalioikeudet ovat ja säilyvät aina BUILDIE:n ja/tai kolmansien osapuolten yksinomaisena omaisuutena. Minkään tässä Sopimuksessa ei katsota muodostavan BUILDIE:n tai kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuden luovutusta käyttäjälle. BUILDIE pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty tässä Sopimuksessa käyttäjälle. Tässä Sopimuksessa “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (esim. oikeudet tietokantoihin ja luetteloihin), patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja muita rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia sekä edellä mainittuja oikeuksia koskevia hakemuksia.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttäjä ymmärtää, että BUILDIE kehittää jatkuvasti Palvelun ominaisuuksia ja toimintoja. BUILDIE voi aika ajoin muuttaa ja päivittää Palvelua tai sen osaa oman harkintansa mukaan ja se voi keskeyttää Palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittain. Palvelussa voi esiintyä myös tilapäisiä käyttökatkoksia ylläpito- tai muista syistä. BUILDIE ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

BUILDIElla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta. BUILDIE pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjille etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan näiden Ehtojen ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti sekä olemaan jäljentämättä, muokkaamatta, kääntämättä, jakamatta, alilisensoimatta tai luomatta johdannaisia teoksia, jotka perustuvat Palveluun. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Palvelua ei myöskään saa (i) käänteismallintaa, hajottaa, hakkeroida tai purkaa, ellei tämä ole nimenomaisesti sallittua lain perusteella; (ii) käyttää muilla kuin Sivuston tai BUILDIE:n nimenomaisesti kulloinkin hyväksymin tavoin ja teknologioin; (iii) käyttää tai sen avulla syyllistyä laittomaan tai luvattomaan toimintaan.

Palvelu toimii iOS ja Android mobiilikäyttöjärjestelmissä. Lisäksi Palvelun käyttö edellyttää kamerapuhelinta. Käyttäjä on itse vastuussa Palvelun käyttämiseen mahdollisesti tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Mikäli BUILDIE:n Palveluun tekemät muutokset vaativat käyttäjän laitteiden, yhteyksien tai ohjelmistojen muuttamista, käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan tällaisista muutoksista.

3. ASIAKASTIEDOT

Käyttäjä on yksin vastuussa Palveluun lataamastaan sisällöstä (“Käyttäjäsisältö”). Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat lisenssit, oikeudet, suostumukset ja luvat ladata Käyttäjäsisältöä Palveluun ja että Käyttäjäsisältö ei riko sovellettavia lakeja tai muiden immateriaalioikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan viemättä Palveluun tai välittämättä muille Palvelun käyttäjille materiaalia, joka on halventavaa, virheellistä, väkivaltaista, siveetöntä, rienaavaa, loukkaavaa, seksuaalissävytteistä, uhkaavaa, häiritsevää, rasistista tai muutoin lainvastaista.

Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki Käyttäjäsisältöön liittyvät omistusoikeudet pysyvät Käyttäjällä. Viemällä Käyttäjäsisältöä Palveluun Käyttäjä antaa BUILDIE:lle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltittoman, alilisensoitavan ja siirrettävissä olevan lisenssin käyttää Käyttäjäsisältöä Palvelun yhteydessä.

BUILDIE ei valvo tai tarkista Käyttäjäsisältöä, mutta se varaa oikeuden poistaa mitä tahansa Käyttäjäsisältöä mistä tahansa syystä, mukaan lukien mutta rajoittumatta Käyttäjäsisältöön, joka on näiden Ehtojen vastaista.

Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan BUILDIE:n vastuusta sekä puolustamaan ja suojaamaan sitä (ja sen tytäryhtiöitä, konserniyhtiöitä, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia, kumppaneita tai lisenssinantajia) kaikkia kanteita, vaateita, vahinkoja, tappioita ja kuluja vastaan (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut), joita muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet esittävät käyttäjän Palvelun käytön yhteydessä tekemien toimien johdosta, mukaan lukien käyttäjän lataaman Käyttäjäsisällön. Minkään näissä Ehdoissa mainitun ei katsota sulkevan pois tai rajoittavan Käyttäjän vastuuta liittyen käyttäjän näiden Ehtojen mukaisesti antamaan vastuunvapautukseen.

Mikäli Käyttäjäsisältö sisältää kolmansien osapuolten henkilötietoja, käyttäjä (tai tämän edustama taho) toimii kyseisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä.

BUILDIE ei ota vastuuta Palveluun siirretyn Käyttäjäsisällön varmuuskopioinnista ja/tai säilyttämisestä.

4. HINNAT JA MAKSUT

Palvelun käyttöön sovellettavat hinnat ovat saatavilla Tilaajalle Sivustolla. Hinnat voivat vaihdella alueittain tai maittain sekä asiakas- ja Tilauskohtaisesti.

Ostamalla Tilauksen käyttäjä valtuuttaa BUILDIE:n veloittamaan tältä toistuvan tilausmaksun joko automaattisesti luottokortilta tai BUILDIE:n lähettämällä laskulla Sivustolla kuvatulla tavalla. Tilausmaksu laskutetaan sovitun Tilauksen laskutuskauden alussa ja tämän jälkeen jokaisen laskutuskauden alussa, kunnes käyttäjä lopettaa Tilauksen. Lopetus tulee voimaan meneillään olevan laskutuskauden viimeistä päivää seuraavana päivänä. BUILDIE ei hyvitä maksettuja tilausmaksuja.

BUILDIE voi muuttaa Tilauksen hintoja ja se ilmoittaa tällaisista muutoksista etukäteen käyttäjälle. Jatkamalla Palvelun käyttöä hintamuutoksen jälkeen käyttäjä hyväksyy muutetut tilaushinnat.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista (kuten esim. mobiilidatakuluista).

5. EI TAKUITA

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla ja BUILDIE ei anna lain sallimissa rajoissa mitään suoria tai epäsuoria takuita Palvelun osalta, eikä ota vastuuta sen laadusta, toimivuudesta, virheettömyydestä, saatavuudesta, turvallisuudesta, luotettavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Käyttäjä hyväksyy myös, että BUILDIE ei ole vastuussa minkään materiaalin, sisällön tai muun Palvelussa olevan viestinnän häviämisestä tai säilyttämättä tai välittämättä jättämisestä. BUILDIE ei takaa, että Palvelu vastaa käyttäjän vaatimuksia tai, että Palvelun käytössä ei ilmenisi katkoksia tai, että se olisi virheetöntä. Mikään Palvelusta tai BUILDIE:n edustajilta saatu suullinen tai kirjallinen ohje tai tieto ei muodosta takuuta, jota ei ole näissä ehdoissa nimenomaisesti mainittu.

KAIKKI TÄMÄN KOHDAN 5 MUKAISET BUILDIE:N VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT SO-VELLU SUOMALAISEEN KULUTTAJAAN: TÄMÄ KOHTA EI RAJOITA BUILDIE:N LAKISÄÄTEISTÄ VASTUUTA PALVELUN VIOISTA TAI VIIVÄSTYKSISTÄ PALVELUN TOIMITTAMISESSA EIKÄ RAJOITA SUOMALAISEN KULUTTAJAN KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAISTA OIKEUTTA ESITTÄÄ KORVAUSVAATIMUKSIA PALVELUN VIKOJEN TAI PALVELUN TOIMITTAMISEN VIIVÄSTYSTEN PERUSTEELLA.

6. VASTUUNRAJOITUS

BUILDIE tai sen tytäryhtiöt, konserniyhtiöt, toimihenkilöt, työntekijät, edustajat, kumppanit tai lisenssinantajat eivät ole lain sallimissa rajoissa vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille missään sopimus-, vahingonkorvaus- tai muussa oikeudellisessa tilanteessa vahingoista, mukaan lukien, mutta rajoittumatta suoriin tai epäsuoriin tai rangaistuksenluonteisiin vahinkoihin, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai käytön estymisestä riippumatta siitä, tiesikö BUILDIE tai olisiko BUILDIE:n pitänyt tietää kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

KAIKKI TÄMÄN KOHDAN 6 MUKAISET BUILDIE:N VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT SOVELLU SUOMALAISEEN KULUTTAJAAN: SUOMALAISELLA KULUTTAJALLA ON VIKA- JA VIIVÄSTYSTILANTEISSA KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAISET OIKEUDET. TÄMÄ KOHTA EI RAJOITA BUILDIE:N LAKISÄÄTEISTÄ VASTUUTA PALVELUN VIOISTA TAI VIIVÄSTYKSISTÄ PALVELUN TOIMITTAMISESSA EIKÄ RAJOITA SUOMALAISEN KULUTTAJAN KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAISTA OIKEUTTA ESITTÄÄ KORVAUSVAATIMUKSIA PALVELUN VIKOJEN TAI PALVELUN TOIMITTAMISEN VIIVÄSTYSTEN PERUSTEELLA.

7. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTÄMINEN JA SOPIMUKSEN SIIRTO

Nämä ehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä hyväksyy ne, ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

BUILDIE voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa kuukauden irtisanomisajalla. Käyttäjä voi lopettaa Tilauksensa koska tahansa ja käyttäjä saa käyttää Tilausta laskutuskauden loppuun saakka, jolloin Sopimus päättyy. Käyttäjälle ei hyvitetä ennen Palvelun päättämistä tehtyjä maksuja.

Ostamalla Tilauksen Käyttäjä suostuu siihen, että BUILDIE toimittaa Palvelun Käyttäjälle välittömästi digitaalisessa muodossa. Kun Käyttäjä saa Palvelun käyttöönsä, tämä menettää kuluttajan oikeutensa perua Sopimus 14 päivän kuluessa ja sen vuoksi Käyttäjä ei voi peruuttaa Tilausostoaan.

BUILDIElla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että palveluntarjoaja vaihtuu. BUILDIElla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit Pixactor Oy:n osittain tai kokonaan omistamalle tytäryhtiölle tai Pixactor Oy:n konserniyhtiölle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. BUILDIE voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös Palvelun käyttömaksujen laiminlyöminen voi johtaa Sopimuksen irtisanomiseen ja käyttöoikeuden lakkaamiseen.

8. MUUTA

8.1 Evästeet

Käyttäjä hyväksyy, että Palvelussa käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sisäänkirjautumisen mahdollistamiseksi, käyttäjädatan analysointiin ja tietoturvan parantamiseksi.

8.2 Linkit Kolmansien Verkkosivuille

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien omistamille ja/tai ylläpitämille verkkosivustoille. Kyseiset linkit on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. BUILDIE ei vastaa kyseisistä kolmansista osapuolista eikä valvo näiden verkkosivustojen sisältöä. Se, että BUILDIE:n Sivustolla on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle, ei tarkoita, että BUILDIE tukee, mainostaa tai millään tavoin edistää kyseistä verkkosivustoa tai sen sisältöä. Kun Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen verkkosivustolle, hän hyväksyy sen, ettei BUILDIE millään tavoin valvo kyseisiä verkkosivustoja. BUILDIE ei vastaa kyseisistä kolmannen verkkosivustoista. BUILDIE kehottaa käyttäjiä tutustumaan huolellisesti vierailemiensa kolmansien osapuolten verkkosivustoihin sovellettaviin käyttöehtoihin.

8.3 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta tai lainvalintaa koskevat säännökset. Kuluttajalta ei kuitenkaan voida viedä hänelle tämän asuinmaan kuluttajansuojalaissa myönnettyjä oikeuksia. Kaikki riidat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa, ellei laissa toisin säädetä. Suomalainen kuluttaja voi aina viedä riidan kotipaikkansa tuomioistuimen tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (ks. lisäohjeet osoitteesta kuluttajariita.fi).

8.4 Ylivoimainen este

Osapuolen ei katsota rikkoneen tätä Sopimusta, mikäli tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen on aiheutunut työselkkauksesta, tulipalosta, sodasta, luonnonvoimista, tieto- tai televerkon toimintahäiriöstä, viranomaismääräyksestä tai muusta vastaavasta syystä, joka on Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Mikäli kyseinen tapahtuma kestää yli yhden (1) kuukauden, Osapuoli voi päättää tämän Sopimuksen välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8.5 Sopimuksen siirtäminen

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, kumpikaan Osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta tai mitään siihen kuuluvaa oikeutta ilman toisen Osapuolen antamaa etukäteistä suostumusta. Edellä mainituista huolimatta BUILDIE:lla on oikeus siirtää tämä Sopimus liiketoimintansa tai sen osan myynnin yhteydessä.

8.6 Muutokset

BUILDIE pidättää oikeuden muuttaa ajoittain tämän Sopimuksen Ehtoja yksinomaisen harkintansa mukaisesti ja päivitetyt Ehdot ovat Käyttäjien saatavilla Sivustolla. Mikäli Käyttäjä on Palvelun olemassa oleva käyttäjä ja jatkaa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun ehtoja on muutettu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettua Sopimusta kuukauden (1) kuluttua siitä, kun muutoksesta on ilmoitettu.

8.7 Koko sopimus

Nämä Ehdot, mahdolliset Palveluun sisältyvät ja siihen sovellettavat lisäehdot, ja mahdolliset tähän nimenomaisesti sisälletyt asiakirjat (mukaan lukien BUILDIE:n tietosuojaseloste) muodostavat koko Käyttäjän ja BUILDIE:n välisen sopimuksen ja korvaavat kaikki muut näiden Ehtojen aihepiiriin liittyvät osapuolten aikaisemmat sopimukset.

8.8 Oikeuksista luopuminen ja sopimuskohtien erillisyys

Mikäli BUILDIE ei käytä näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiaan, teon ei katsota olevan luopumista kyseisistä oikeuksista tai tarkoittavan oikeuden menettämistä nyt tai myöhemmin. Jos tämän Sopimuksen jonkin ehdon tai säännöksen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta millään tavoin tämän Sopimuksen muiden osien pätevyyteen.

8.9 Yhteystiedot

Mahdolliset kysymykset ja BUILDIE:ta koskevat huomautukset tulee osoittaa sähköisesti osoitteeseen info(at)buildie.fi tai kirjeitse osoitteeseen Finlaysoninkatu 2, 33210 Tampere.