Työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Buildie Oy
Finlaysoninkatu 2, 33210 Tampere
Y-tunnus 2679827-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Lehto
Finlaysoninkatu 2
33400 Tampere
tuomas.lehto@buildie.fi

Rekisterin nimi

Buildien työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja säilytetään rekrytointitarkoituksiin sekä rekrytointimarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

  • Henkilötiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot)
  • Haettava tehtävä
  • Hakijan työsuhteeseen ja -tehtävään liittyvät toiveet
  • Koulutus- ja kokemustiedot
  • Osaamistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääosa tiedoista saadaan hakijalta itseltään hakuprosessin aikana. Lisäksi rekrytointiprosessin aikana kertyy tietoa prosessin etenemisestä ja soveltuvuudesta.

Mikäli et halua verkkosivuston keräävän tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa rekrytoinnissa käytettävälle Buildien kumppanille esimerkiksi työnhakijan soveltuvuusarviointeja varten. Voidaksemme toimittaa sinulle palvelua verkkosivuillamme parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tällöin tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kuitenkin vain maihin, jotka EU-komissio on arvioinut riittävän tietosuojatason maiksi, tai palveluntarjoajille, jotka noudattavat EU:n mallitietosuojasopimuslausekkeita tai Privacy Shield Frameworkiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käytetään yrityksen sisäisessä verkkoympäristössä. Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja sijoitettu lukittuun ja kulkuvalvottuun tilaan.

Tiedot kerätään yrityksen palvelimille, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisteriin pääseminen on rajattu vain Buildien työntekijöille tai kumppaneille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena
osoitteeseen

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen: rekry@buildie.fi

Tietojen poistaminen rekisteristä

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, jos:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Pyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen rekry@buildie.fi.