Med Buildie säkerställer du kvaliteten på infrastrukturbygget

Buildie är det lättaste och mest omfattande fältverktyget på marknaden för infrahantering.

Bekanta dig med Buildies egenskaper

Buildies snabba fotografering av byggen möjliggör systematisk fotodokumentation, vilket är kärnan i dokumentationen för hela byggplatsen. Det lättanvända gränssnittet sänker tröskeln för att ta bilder.

Läs mer

Med Buildies projektpärm kan du enkelt hantera alla dokument och material. Du kan själv ange önskad mappstruktur, samt öppna ett obegränsat antal arbetsobjekt självständigt. Förutom andra funktioner fungerar projektpärmen också både på en mobil enhet och en webbläsare. Så du kan alltid lätt kontrollera dina planer oavsett var du är.

Läs mer

Med Buildie ersätter du byggdagböcker i pappersform och gör det mycket enklare att fylla dem. Buildies dagbok kan fyllas i direkt på byggplatsen på en mobil enhet eller i en webbläsare på datorn.

Läs mer

Med Buildie kan du lösa olika skeden i rapporteringen: inga pappersutskrifter, eller ifyllningar i pappersform, slippa skanna dokument, inte behöva skicka eller söka borttappade rapporter. Du kan istället skapa många olika digitala rapporter och enkäter i Buildie.

Läs mer

På Buildie kan du enkelt rapportera skyddsronder på byggplatserna direkt på din telefon. Om korrigeringsbehov hittas under ronden kan du omedelbart markera dem och skicka vidare för åtgärdan. Du kan också ta i bruk andra inspektionsrapporter.

Läs mer

Några av våra kunder

Tampereen Vesi

Tammerfors Vatten

 • Anställda: 160
 • Avloppsnätets längd: 735 km
 • Vattenledningsnätets längd: 800 km
 • Vattenproduktion:
  250 000 invånare (Tammerfors och Birkala)
 • Använt Buildie sedan: 2016, används även av Tammerfors stad

Vaasan Vesi & Vaasa

Vasa Vatten

 • Anställda: 60
 • Avloppsnätets längd: 555 km
 • Vattenledningsnätets längd: 1000 km
 • Vattenproduktion: 70 000 invånare
 • Använt Buildie sedan: 2018, används även av Vasa stad

Turun Vesihuolto

Åbo Vatten

 • Anställda: 80
 • Avloppsnätets längd: 600 km
 • Vattenledningsnätets längd: 830 km
 • Vattenproduktion: 185 000 invånare
 • Använt Buildie sedan: 2017

LahtiAqua & Lahti

Lahtis Vatten

 • Anställda: 80
 • Rörnätets längd: 2500 km
 • Vattenproduktion: 140 000 invånare
 • Använt Buildie sedan: 2017, används även av Lahtis stad

Porin Vesi

Björneborg Vatten

 • Anställda: 60
 • Avloppsnätets längd:
  980 km
 • Vattenledningsnätets längd: 850 km
 • Vattenproduktion: 85 000 invånare
 • Använt Buildie sedan: 2016

Lappeenrannan energiaverkot

Lappeenrannan Energia
(Villmanstrands energi)

 • Anställda: 105
 • Vattenproduktion: 70 000 invånare
 • Har använt Buildie sedan: 2018, används av både vatten- och energiverket.

Buildie stöder byggplatsers fjärrövervakning

Under coronapandemin har fjärrlösningar varit nödvändiga. Inom byggbranschen kan onödiga kontakter undvikas med hjälp av Buildie när platsövervakning utförs på distans. Vi har levt exceptionella tider på sistone. Distansarbete har blivit bekant för många i hela landet och många av Buildies kunder har sagt att de inte ens har kunnat gå varken till kontoret eller …

Buildie stöder byggplatsers fjärrövervakning Read More »

Utan Buildie kunde det ha gått obemärkt förbi — Buildie hjälper till att hantera kvalitetsfel på byggplatsen för Finlands största miljöinvestering

Den lättanvända Buildie tog webbplatsdokumentation och kvalitetskontroll till en ny nivå — transparens i bygge är en konkurrensfördel för entreprenörer. Finlands största enskilda miljöinvestering pågår för närvarande i Sulkavuori i Tammerfors. Ett nytt avloppsreningsverk byggs i området, och efter slutförandet kommer det att ansvara för avloppsreningen av totalt sex kommuner. Förutsättningar för anläggningens driftsäkerhet och …

Utan Buildie kunde det ha gått obemärkt förbi — Buildie hjälper till att hantera kvalitetsfel på byggplatsen för Finlands största miljöinvestering Read More »

Buildies bilder kan användas till mycket — Åbo Vattenförsörjning Ab använder applikationen i ledningskartor

Erkkiheikkilä Oy, expert inom infraindustrin, har använt Buildie i ungefär ett år, och under den tiden har applikationen använts på nästan alla företagets byggplatser. Dokumentationen kommer väl till pass. Fotografier visar hur avlopp, brunnar och husanslutningar har gjorts. Dokumentationen hjälper beställaren att övervaka det snabbt framväxande bygget, säger Tuomas Jalonen, VA-ingenjör på Åbo Vattenförsörjning Ab. …

Buildies bilder kan användas till mycket — Åbo Vattenförsörjning Ab använder applikationen i ledningskartor Read More »

Lappeenrannan energia: Buildie hjälper dig att skapa enkel datadelning med entreprenörer och staden

För flera år sedan, innan lanseringen av Buildie, var fram och tillbaka korrespondans med e-post och allt pappersarbete vardag på Lappenrannan Energias vattenförsörjnings- och fjärrvärmebyggen. Buildie ansågs redan från början vara det fungerande sättet både för vatten- och fjärrvärmebehov. Vi märkte senare att Buildie också fungerar som ett utmärkt verktyg för att arbeta i konsortier …

Lappeenrannan energia: Buildie hjälper dig att skapa enkel datadelning med entreprenörer och staden Read More »

Designad för byggplatsförhållanden ute på fältet

Buildie är en pionjär och marknadsledare i Finland inom kvalitetskontroll och dokumentation av infrarkonstruktion. Den är designad speciellt för byggorganisationer inom infrastrukturbranschen, såsom kommunal teknik, vattenförsörjning och energiföretag, samt huvudentreprenörer inom infrasektorn. Mer än 80 byggare har valt Buildie för att dokumentera byggplatsen. Buildie är speciellt designad för byggplatsförhållanden på fältet. Buildie kan användas via en telefonapp eller på datorn via en webbläsare.

Buildie har en mobil applikation för fältarbete och en webbläsarversion för kontorsarbete.

Varför Buildie?

Tydlig

Ett tydligt och systematiskt sätt att dokumentera för alla berörda parter.

Gjord för fältet

Buildie är speciellt utvecklat till ett dokumentationsverktyg för fältet.

Innovativ

Vi tar aktivt fram branschens bästa praxis för produkten och tjänsterna.

Rättsskydd

Det finns en betydande ökning i mängden av dokumentation och tydligt lagrad information, vilket stärker ert rättsliga skydd.

Informationsdelning

Information delas enkelt mellan olika parter, även i konsortier.

Fjärrövervakning

Övervakning av byggplatser lyckas var som helst — den senaste informationen finns alltid med dig.

Snabb reagering

Realtidsdokumentation och uppföljning möjliggör snabb respons på uppkommande fel.

Uppfyllande av skyldighet

Entreprenören producerar lätt information enligt dokumentationsskyldigheten till beställaren.