Buildien kuvista on moneksi – Turun Vesihuolto Oy hyödyntää sovellusta johtokartoissa

Infra-alan ammattilainen Erkkiheikkilä Oy on käyttänyt Buildieta noin vuoden verran, jonka aikana sovellus on ollut käytössä miltei jokaisella yrityksen työmaalla.

Dokumentoinnista on hyötyä. Valokuvista näkyy, miten viemärit, kaivot ja tonttijohtoliitokset on tehty. Dokumentointi auttaa tilaajaa valvomaan nopeasti etenevää työmaata, sanoo Turun Vesihuolto Oy:n vesihuoltoinsinööri Tuomas Jalonen.

Turun Vesihuolto hyödyntää sovellusta fiksusti. Ennen kuin saneeraustyömaan kaivanto täytetään, urakoitsija hoitaa dokumentoinnin. Ratkaisu on ollut Jalosen mielestä toimiva. Urakoitsija tekee samalla omaa laadunvalvontaa, kun valokuvia otetaan päivittäin työmaan eri vaiheista. Rakennuttajan ei puolestaan tarvitse käydä montun reunalla vain tarkistaakseen työvaiheita.

Aikaisemmin valokuvia saatiin vähemmän. Nyt kaikki valokuvat saadaan selkeästi nimettyinä, jolloin tiedetään mistä kohtaa kuva on otettu. Lisä- ja muutostyöt on helppo todentaa, kun työvaiheet on dokumentoitu selkeästi.

Urakoitsija työskentelee asuinalueilla, joten kiinteistötonteilla on välillä pakko käydä kaivamassa. Tämän takia esimerkiksi aitoja on jouduttu purkamaan työmaan tieltä. Rakentamisen laadunvalvonnan ja helpon dokumentoinnin lisäksi Jalonen näkee hyötynä sen, että urakoitsija saa kuvattua alkutilanteen. Aidat ja piha-alueet voidaan palauttaa alkuperäiseksi, kun lähtötilanne on dokumentoitu.

Turun Vesihuolto Oy on hyödyntänyt sovelluksella otettuja kuvia moniin eri tarkoituksiin. Jalonen on vienyt Buildiella otettuja kuvia johtokarttajärjestelmään. Rakennuttaja on myös voinut laittaa rakennesuunnitelmakuvia sovellukseen, jonka mukaan urakoitsijat ovat tehneet töitä työkohteessa. Värikuvat johtokartoista ovat auttaneet rakentajia hahmottamaan paremmin, miten olemassa olevat johdot maassa kulkevat. Tällöin paperikopioita ei tarvitse käydä tiputtamassa montun reunalle.

Turun Vesihuolto Oy on Turun kaupungin vesi- ja viemärilinjojen kunnossapidosta ja rakennuttamisesta vastaava osakeyhtiö.

Lue lisää Turun Vesihuollosta: www.turunvesihuolto.fi