Läpinäkyvyys, tehokkuus ja parempi dokumentaatio – Leikkipaikkojen tarkastukset saavat uuden tason Buildien avulla!

Tapasimme Marko Eskolaisen Pro Park Palvelu Oy:stä, yrittäjän ja kokeneen leikkipaikkojen tarkastajan, joka kertoi meille kokemuksistaan Buildien käytöstä tarkastuksissaan. Marko on toiminut alalla jo useita vuosia ja hänellä on näkemystä siitä, miten teknologian hyödyntäminen voi edistää leikkipaikkojen tarkastusten toimialan kehitystä.

Laadullinen kehitys on huomattavaa

Kysyessämme Markolta, miten hän kokee hyötyvänsä Buildien kautta tehdyistä tarkastuksista verrattuna vanhaan malliin, hän painotti laadullisen kehityksen merkitystä. Marko kertoi, että Buildien käyttö on selkeästi parantanut tarkastusten dokumentaation laatua, erityisesti kuvien liittämisessä raportteihin. Tämä on osoittautunut paljon paremmaksi kuin perinteinen Excel-pohjainen dokumentointi, jossa kuvien liittäminen oli haastavaa tai jopa mahdotonta.

”Itse käytän Buildien kännykkä-läppäri-yhdistelmää, mikä takaa sujuvan ja viiveettömän toiminnan. Tällainen joustavuus on todella hyödyllistä. Buildie vastaa tarpeisiini ja ansaitsee tunnustusta toimivuudestaan.” Marko kertoo.
Säästän aikaa ja tehostan prosesseja

Vaikka Buildien kautta tehdyt ensimmäiset tarkastukset vievät hieman enemmän aikaa kuin vanha malli, Marko tietää säästävänsä aikaa pitkällä aikavälillä – jos tilaajan kanssa päästään hyvään yhteisymmärrykseen useampivuotisissa tarkastusurakoissa. Hän pystyy saavuttamaan takamatkaa toisilla ja kolmansilla kierroksilla, kun hän pystyy keskittymään uusien vikojen ja muutosten havaitsemiseen. Vaikka ensimmäinen arvio viekin enemmän aikaa raporttien valmisteluun ja kirjoittamiseen, Buildie helpottaa jatkossa samojen asioiden tarkistuksia. Marko korostaa että, käytettävyyden kannalta on kuitenkin tärkeää, että tilaaja hyväksyy sen, ettei samoja asioita tarvitse kirjoittaa raporteille uudelleen.

Marko on saanut positiivista palautetta tilaajiltaan Buildien kautta tehdyistä tarkastusraporteista. Tilaajat ovat arvostaneet järjestelmän tarjoamia selkeitä etuja ja tunnistaneet sen hyödyt tähän mennessä.

Buildie edistää toimialan kehitystä

Kysyessämme Markolta, miten hän näkee Buildien järjestelmän edistävän leikkipaikkojen tarkastusten toimialan kehitystä, hän oli vakuuttunut sen potentiaalista. Markon mukaan Buildie auttaa nostamaan koko alan tasoa. Se edistää tarkastusten laadun ja tehokkuuden parantumista, mikä taas johtaa turvallisempiin leikkipaikkoihin lapsille, jos tilaajakunta todella ottaa dokumentaation jatkotoimenpiteiden pohjaksi. Mikään dokumentointijärjestelmä ei kuitenkaan toimi hyvin, jos tarkastajan ammattitaito ei ole kohdallaan. Dokumentointijärjestelmän ei ole tarkoitus opettaa tarkastajaa, vaan oppi tulee hakea kouluttautumalla niin teoria- kuin kenttäopinnoissa.

Tärkeä rooli dokumentaatiolla

Marko korostaa, että dokumentaatiolla on merkittävä rooli leikkipaikkojen tarkastusten onnistumisessa. Tarkastusraportit ja niiden kattava sisältö tarjoavat tilaajille arvokasta tietoa leikkipaikkojen kunnon ja turvallisuuden arvioimiseen. Buildien avulla dokumentaatio on selkeämpää, tarkempaa ja helposti jaettavissa kaikkien osapuolten kesken.

Tilaajien hyödyntämä dokumentaatio

Tilaajat hyödyntävät Buildien tuottamaa dokumentaatiota monin tavoin. Ensinnäkin, fiksusti käytettynä raportit auttavat tilaajia saamaan kokonaiskuvan leikkipaikkojen tilasta ja tunnistamaan mahdolliset puutteet tai vaaratilanteet. Tämä mahdollistaa nopeamman ja kohdennetun toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen.

Toiseksi, dokumentaatio tukee tilaajia heidän vastuullisessa viestinnässään eri sidosryhmien kanssa, kuten viranomaisten, asukkaiden ja huoltohenkilöstön kanssa. Selkeät raportit ja kuvat tarjoavat visuaalisen todistusaineiston leikkipaikkojen kunnosta ja toteutetuista toimenpiteistä.

Lisäksi, dokumentaatio auttaa tilaajia pitkällä aikavälillä seuraamaan ja analysoimaan leikkipaikkojen kuntoa. Tämä voi johtaa parempaan suunnitteluun ja ennakoiviin huoltotoimiin.

Buildie ja Marko Eskolainen ovat yhteistyössä luomassa parempaa ja turvallisempaa leikkipaikkaympäristöä. Läpinäkyvyys, tehokkuus ja parempi dokumentaatio ovat keskeisiä tekijöitä, jotka auttavat varmistamaan lasten turvallisuutta ja edistämään leikkipaikkojen tarkastusten laatua.