Palvelut

Buildien Tuotepalvelut-tiimi tuo alan parhaimmat työmaiden dokumentointikäytännöt suoraan asiakkaiden käyttöön koulutusten ja asiakastuen kautta.

Buildie ei ole pelkkä työmaiden dokumentointityökalu, sillä palveluun kuuluu myös valmiin ja toimivaksi todetun toimintamallin tarjoaminen asiakkaan käyttöön. Buildien Tuotepalvelut-tiimi kerää ja tuottaa alan parhaimmat työmaiden dokumentointikäytännöt tiiviin asiakasyhteistyön ja aktiivisen infra-alan tutkimisen avulla. He tuovat parhaat opit suoraan kaikkien asiakkaiden käyttöön.

Tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään ja valjastamaan Buildie parhaimmalla tavalla käyttöön omassa toimintaympäristössä ensiluokkaisten koulutus- ja tukipalveluiden avulla.

Tukityytyväisyys

4,6 / 5

(ka)

Koulutus-
tyytyväisyys

4,5 / 5

(ka)

Buildien tuki

Tuki on tarjolla arkisin klo 9–16 kaikille käyttäjille veloituksetta ja suomen kielellä käyttäjän valitsemalla tavalla: puhelimella, chatilla tai sähköpostilla. Tuen tavoitteena on, että käyttäjä saa viiveettä avun valitsemansa tukikanavan kautta ja pääsee nopeasti takaisin työnsä pariin.

Lisäksi, palveluasiantuntijamme ovat oma-aloitteisesti yhteydessä asiakkaidemme suuntaan tiedustellen, kuinka Buildie on käytössä ja miten sen käyttöä voisi tehostaa entisestään. Myös tämä proaktiivinen tuki on veloituksetonta asiakkaille.

Buildien koulutukset

Buildien palveluun kuuluu käyttöönottovaiheessa koulutus, mutta asiakas voi hankkia lisäpalveluita myös käyttöönoton jälkeen erillispalveluina. Lisäkoulutus voi olla hyväksi, jos olette laajentamassa Buildien käyttöä, haluatte ottaa käyttöön uuden toimintamallin tai teille on tullut uusia henkilöitä Buildie-palvelun pariin. Voitte keskustella ja arvioida koulutustarpeitanne yhdessä myyntimme ja tuotepalveluiden kanssa.

Koulutamme sekä paikan päällä että etänä, ja koulutuksissa osallistujat pääsevät aina osallistumaan tuotteen käyttämiseen. Koulutustilaisuuteen tuotetaan aina mahdollisimman oikean näköinen Buildie-käyttöympäristö asiakkaan näkökulmasta, josta on helppo jatkaa käyttöä.

Onnistunut käyttöönotto

Sen lisäksi, että meillä on tarjota alan parhaimmat työmaiden dokumentointikäytännöt, niin meiltä löytyy myös toimiva malli onnistuneeseen käyttöönottoon. Seuraamalla käyttöönottoprosessiamme pääsette hyvin alkuun työmaiden dokumentoinnissa ja saatte hyödyt irti heti alusta asti. Teidän ei siis tarvitse kantaa huolta, kuinka lähteä liikkeelle.

Me tarjoamme sapluunan onnistuneelle käyttöönotolle, mutta onnistumisen edellytyksenä on lopulta aina asiakkaan sitoutuminen uuden työkalun ja toimintamallin tuomaan muutokseen. Me olemme muutoksessa mukana tukena ja apuna.

Kiinnostaako Buildien lisäkoulutus?

Lisäkoulutus voi olla hyväksi, jos olette laajentamassa Buildien käyttöä, haluatte implementoida uuden toimintamallin tai teille on tullut uusia henkilöitä Buildie-palvelun pariin. Voit tiedustella koulutuksen tarpeellisuutta Buildie-yhteyshenkilöltänne tai laittamalla tiedusteluviestin linkin takana olevan lomakkeen avulla.