Toiminnot

Buildien kanssa sinun ei tarvitse tuskailla eri dokumentointitapojen välillä. Aikaasi ei myöskään kulu laatuaineiston kasaamiseen tai heikkoon tiedonjakamiseen. Buildie toimii yhtenäisenä dokumentointitapana, jonka avulla tieto liikkuu reaaliajassa.

Valokuva­dokumentointi

Buildien nopea valokuvaus mahdollistaa rakentamisen systemaattisen valokuvadokumentoinnin, mikä on koko työmaan dokumentoinnin ydin. Helppokäyttöinen käyttöliittymä madaltaa kynnystä kuvien ottamiseen.

Otetut kuvat tallentuvat automaattisesti suoraan Buildien albumiin sekä projektipankkiin. Kuvat ovat kollektiivisesti käytettävissä eli dokumentoituja kuvia voi seurata helposti reaaliajassa missä vain, tai niitä voi hakea rajauksien avulla jälkikäteen.

Buildiella otettuihin valokuviin tulee automaattisesti kaikki oleelliset tiedot ja tarvittavia tietoja voi lisätä puheentunnistuksen avulla. Valokuvat voidaan myös siirtää integraatioiden avulla muun muassa verkkotietojärjestelmään.

Kuvien liitetiedot:

 • Kuvateksti
 • Valmis kansiorakenne, työkohde ja työvaihe
 • Työntekijän tiedot
 • Varmennettu aikaleima
 • GPS-sijainti

Projektipankki

Buildien projektipankilla voit itse määritellä haluamasi kansiorakenteen sekä avata rajattoman määrän työkohteita. Samoin kuin muutkin toiminnot, myös projektipankki toimii sekä mobiililaitteella että web-selaimella. Voit siis aina tarkistaa kätevästi suunnitelmat olitpa missä tahansa.

Parasta on, kun saat luovutettua koko laatukansion vain yhdellä napin painalluksella!

 • Paikkariippumaton sisällön hallinnointi mobiililaitteella missä ikinä liikutkin
 • Kuvat, työmaapäiväkirjat, työmaan MVR-mittaukset, dokumentit sekä raportit kansioituna automaattisesti
 • Projektipankin sisällön lataus valmiissa kansiorakenteessa vain yhdellä napin painalluksella.

Työmaapäiväkirja

Buildiella korvaat paperiset työmaa-, kunnossapito- ja saneerauspäiväkirjat ja teet päiväkirjan täyttämisestä monta pykälää helpompaa. Buildien päiväkirjaa voidaan täyttää suoraan työmaalla mobiililaitteella tai tietokoneella web-selaimessa.
Työmaapäiväkirjaa voidaan täyttää puhelimella suoraan puheentunnistuksella, mikä helpottaa reaaliaikaista dokumentointia. Voit muokata päiväkirjamalleja itse, sillä päiväkirjan sisällöt, kenttien järjestys ja käyttöoikeudet ovat täysin muokattavissasi. Myös työntekijälle voi antaa oikeuden tehdä merkintöjä työmaapäiväkirjaan.

 • Voidaan täyttää työmaalla puheentunnistuksen avulla
 • Sääolosuhteet automaattisesti sääpalvelusta
 • Päivän kuvat automaattisesti päiväkirjan liitteenä
 • Työmaan vahvuus ja kalusto kopioitavissa edeltäviltä päiviltä
 • Sähköinen allekirjoitus

MVR-mittaus ja muut turvallisuusmittarit

Buildien MVR-mittarilla teet helposti ja vaivattomasti MVR-mittauksia työmailla suoraan puhelimellasi. Jos mittauksen aikana löytyy korjauskehotteita, ne voi laittaa suoraan eteenpäin tehtäviksi.

Voit ottaa käyttöösi myös muita mittareita, jotka ovat täysin muokattavissa ja räätälöitävissä Buildien Tuotepalvelut-tiimin toimesta. Mittauksista koostuu automaattisesti indeksi mitattavien kohteiden kehittymisestä hankkeen ajalta.

 • Helppokäyttöinen ja mobiililaitteella tehtävä MVR-mittari
 • Muut mittarit räätälöitävissä ja kohteet muokattavissa
 • Mittaukset lähetettävissä eteenpäin PDF-muodossa

Raportit

Buildiella voit ratkaista äärettömän helposti raportoinnista aiheutuvat paperien tulostamiset, täyttämiset, skannaamiset, lähettämiset ja hukkumiset. Buildien sähköisellä raporttitoiminnolla voit luoda niin monta erilaista raporttipohjaa kuin vain tarvitset. Esimerkiksi työmaaperehdytys onnistuu vaivattomasti Buildien sähköisellä raportilla.

Buildieen voidaan luoda erilaisia raportteja, joita voi käyttää sekä mobiililaitteella että web-selaimella. Voit korvata minkä vain paperisen työmaaraportin ja suoraviivaistaa raportin täyttämisen vain muutamaan askeleeseen: raportin valinta, täyttö, ja tallentaminen. Raportti tallentuu automaattisesti oikeaan paikkaan projektipankissa ja siitä muodostuu samalla PDF.

 • Raporttipohjien luomiselle ei ole mitään rajaa
 • Paranna raporttien laatua ja helpota täyttämistä paperisiin verrattuna liittämällä Buildien tarjoamiin raportteihin valokuvia, automaattinen sijaintitieto, tekstiä puheentunnistuksella (tai kirjoittaen), sormiallekirjoituksia ja valmiita vetovalikoita
 • Täytä raportti puhelimella työmaalla, josta se siirtyy automaattisesti haluttuun kansioon sovelluksen projektipankkiin
 • Raportti on lähetettävissä edelleen PDF-muodossa

Valmiita raporttivaihtoehtoja:

 • Työmaaperehdytys
 • Poikkeamaraportti
 • Työkoneen vastaanotto
 • Etätarkastusraportti
 • Valvontaraportti
 • Työmaan riskikartoitus
 • Työmaan itselleluovutus
 • Leikkipaikan käyttöönottotarkastus
 • Leikkipaikan vuositarkastus
 • Leikkipaikan toimintatarkastus
 • Kiinteistökatselmus
 • Turvallinen alamiestyöskentely
 • Aloituskatselmuspöytäkirja
 • Turvallisuushavainto
 • Vesihuollon korjausraportti
 • Vesimittarin asennus
 • Vesimittarin vaihto
 • Painekokeet
 • Kaivokortti
 • Liitostyöraportti
 • Tiiveysmittaus

Tehtävienhallinta

Buildien tehtävienhallinnan avulla ohjaat tehtävät selkeästi ja helposti kentälle. Kuka tahansa voi dokumentoida havainnot kuvina talteen, joista työnjohto voi luoda suoraan tehtävät ja ohjata ne työn suorittajalle välittömästi. Työntekijä saa puhelimeensa ilmoituksen tehtävästä, josta hän näkee suoraan kuvauksen ja sijainnin. Kuittaamisen jälkeen tehtävä sisältöineen tallentuu Buildieen, josta se on myöhemmin tarkasteltavissa.

 • Yksi toimintatapa tehtävienhallintaan
 • Työntekijällä on selkeä tehtävänanto ja tehtävälistaus
 • Työnjohto voi ohjata nopeasti tehtävät kentälle ja seurata niiden etenemistä
 • Työnjohto voi hallita paikkatietoon sidottuja tehtäviä kartan avulla 
 • Tehtäviin voi aina palata myöhemmin tarkistamaan, että mitä on tehty ja minne
mobiili_tehtavananto_mockup_kuntatekniikka_nettisivuille-kuva-3