Buildie aloittaa yhteistyön Infrakitin kanssa – rajapinnasta huomattavaa läpinäkyvyyttä dokumentointiin ja infraprojekteihin

Buildie on sopinut Infrakitin kanssa syksyllä 2020 yhteistyökumppanuudesta, jonka ensimmäisenä etappina on toteuttaa yhteinen rajapinta ohjelmistojen välille. Tuleva rajapinta mahdollistaa yhteisten asiakkaidemme infrarakennushankkeiden tehokkaan tiedonsiirron palveluiden välillä. Tietomallinnukseen erikoistuneet Infrakitin projektiaineisto siirtyy automaattisesti Buildien projektipankkiin käyttäjien nähtäville.

Infrakit on Buildien kolmas yhteistyökumppani, jonka kanssa päästään kehittämään ja tehostamaan entisestään infrarakentamisen dokumentaatiokäytänteitä. Olemme aiemmin toteuttaneet rajapinnat myös Trimblen ja Keypron kanssa. Buildien rajapinnoista löytyy infoa myös täältä.

Infrakitin ja Buildien välisen integraation avulla yhteiset asiakkaamme välttyvät tiedon tuplakirjaamiselta ja ylimääräiseltä tiedon siirtelyltä, mikä tehostaa, sujuvoittaa ja nopeuttaa infrahankkeiden projektidokumentointia.

”Huomasimme toistuvasti, että asiakkaamme käyttävät sekä Buildietä että Infrakittiä. Yhteisille asiakkaillemme olisi erittäin hyödyllistä, jos tietty projektiaineisto liikkuisi järjestelmien välillä. Ajoittain asiakkaat joutuivat valitsemaan, kumpaa järjestelmää hankkeissa käytettiin, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttiin. Integraatio tulee täydentämään molempia palveluita. Eikä nähdäksemme rajapinta jää vain tähän kuvaukseen, vaan jatkokehitämme rajapintaa asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaan”, kertoo Taneli Ristmeri, Buildien toimitusjohtaja.

Mikä rajapinta?

Rajapinta on teknisesti toteutettu automaattinen tiedonsiirto ohjelmien välillä. Rajapinta ei tule automaattisesti kaikille, vaan siitä sovitaan erikseen kiinnostuneiden asiakkaiden kanssa. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia rajapinnan teknisen toteutuksen puolesta, sillä sen hoitavat Buildien ja Infrakitin asiantuntijat. Tekninen kuvaus voidaan toki toimittaa halukkaille.

Rajapinnan myötä Buildie-käyttäjille tulee työkohteiden projektipankkiin Infrakit-kansio, johon Infrakitissä olevat vastaavien työkohteiden projektipankkitiedot siirtyvät automaattisesti (kts. kuva). Näin ollen Buildie-käyttäjillä on tarpeen tullen helppo pääsy myös Infrakitin projektipankkiaineistoon. Buildiessä olevalle Infrakit-kansiolle on mahdollista antaa käyttöoikeudet samalla tavalla kuin muillekin projektipankin kansioille.

Infrakit integraatio

Haluatko olla ensimmäisten joukossa ja hankkia Infrakitin ja Buildien välisen rajapinnan?

Loppuvuodesta 2020 aloittelemme pilottihankkeet, ja jos olet kiinnostunut olemaan ensimmäisten joukossa hyödyntämässä tätä mahdollisuutta, niin olethan yhteydessä meihin.

Jos teillä on Buildie jo käytössä ja olette kiinnostuneita Infrakit-rajapinnasta, niin voitte tiedustella mahdollisesta integraatiosta Joel Kalliolta.

Joel Kallio
Asiakaspäällikkö
040 771 2403
joel.kallio@buildie.fi

Jos teillä ei ole vielä Buildie käytössä, mutta olette kiinnostuneet digitaalisesta työmaadokumentoinnista sekä mahdollisesta rajapinnasta Infrakitin kanssa, niin voitte pyytää esittelyä tai lisätietoa Mitja Kuusistolta.

Mitja Kuusisto
Myyntipäällikkö
050 300 4388
mitja.kuusisto@buildie.fi

Lue lisää Infrakitistä: www.infrakit.com