Asiakaskyselyn satoa: Buildie on käyttäjiensä vahvassa suosiossa

Buildie toteutti 2022 alkuvuodesta käyttäjille ja päättäjille asiakaskyselyn, johon osallistui yhteensä 441 vastaajaa. Halusimme kyselyn avulla tavoittaa ja kuulla Buildie-palvelun käyttäjien ja päättäjien ajatukset ja palautteen tuotteesta. Kyselyyn osallistui laaja skaala käyttäjäryhmän edustajista, kuten esimerkiksi asentajat, työnjohtajat, ulkopuoliset valvojat, suunnittelijat, urakoitsijat ja heidän tilaajansa. Alla löydät lyhyen koosteen tuloksista.

Suosittelutodennäköisyys (NPS)

NPS (Net Promoter Score) on yksi maailman käytetyimmistä suosittelukysymyksistä ja asiakasuskollisuuden mittari. Kysyimme vastaajilta: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Buildieta muille asteikolla 0–10?” 10 tarkoitti ”erittäin todennäköisesti” ja 1 ”erittäin epätodennäköisesti”.

Buildien NPS-luku on 49, joka on erittäin hyvä tulos (”vahva hyvä”). Jäämme karvan alle erinomaisen. Jos etsii muiden vastaavien yritysten NPS-vertailutuloksia, niin Buildien tulos on kovatasoinen.

NPS-tulostaulukko (suuntaa antava)

  • -100-0: pitää parantaa
  • Yli 0: hyvä
  • Yli 50: erinomainen
  • Yli 70: maailmanluokkainen

NPS-luku eli nettosuositteluluku tulee siitä, että  9 – 10 vastanneiden prosentuaalisesta osuudesta vähennetään 0 – 6 vastanneiden osuus. NPS-luku voi siis olla välillä -100-100. Tulostaulukon asteikosta näyttää olevan pieniä ”makueroja”. Buildie on valinnut esimerkkiasteikoksi saman mikä on Tampereen kaupungilla.

Buildie NPS

Buildien ”äppi”

Pyysimme Buildien ”äppiä” käyttävää kyselyvastaajaa vastaamaan eri ominaisuuksien (valokuvaus, päiväkirja, projektipankki, raportit, turvallisuusmittaus) kohdalla alla oleviin väittämiin:

  • ”on mielestäni helppokäyttöinen”
  • ”on varmatoiminen”
  • ”on nopeakäyttöinen ominaisuus”

Väittämä kuului esimerkiksi ”Buildien valokuvaus on mielestäni helppokäyttöinen”. Vastaaja arvioi väitettä asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoitti ”täysin eri mieltä” ja 5 tarkoitti ”täysin samaa mieltä”.

Väittämien tulokset per ominaisuus olivat vahvasti 4 tai yli 4. Buildie-sovellusta kokonaisuudessaan pidetään siis vahvasti helppokäyttöisenä, varmatoimisena ja nopeana.

Buildien web-versio

Pyysimme Buildien ”web-versiota” käyttävää kyselyvastaajaa vastaamaan eri ominaisuuksien tai toiminnallisuuksien (päiväkirja, projektipankki, raportit, turvallisuusmittaus, ylläpito) kohdalla alla oleviin väittämiin:

  • ”on mielestäni helppokäyttöinen”
  • ”on riittävän kattava ominaisuus”

Väittämä kuului esimerkiksi ”Buildien projektipankki on mielestäni helppokäyttöinen”. Vastaaja arvioi väitettä asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoitti ”täysin eri mieltä” ja 5 tarkoitti ”täysin samaa mieltä”.

Väittämien tulokset per ominaisuus olivat vahvasti yli 4. Buildien web-versiota kokonaisuudessaan pidetään siis vahvasti helppokäyttöisenä ja riittävän kattavana.

Muutamia vastaajien julkisia suosituksia

Buildien käyttö projektien hallinnassa säästää aikaa ja rahaa kaikilta hankkeeseen osallistuvilta. Parantaa myös lopputuotteen laatua!

– Pekka Kaikkonen, LahtiAqua

Buildien kautta on helppo seurata maanalaisten johtojen ja muiden kohteiden rakentumista jälkikäteen, kunhan rakentaja ja Buildien käyttäjä muistaa ottaa kuvia palveluun. Datan jälkieditoinnissa oikea-aikaiset kuvat kohteesta ovat erittäin hyödyllisiä.

– Niko Kuusela, Tuusulan kunta

Buildie on sovelluksena näppärä työkalu, jolla voi dokumentoida kohteen ongelmakohtia helposti muiden nähtäväksi.

– Janne Neuvonen, Oulun Vesi

Buildie on helppokäyttöinen ja varma laadunvarmistustyökalu infrarakentamisessa. Päivittäiset työtehtävät kuten päiväkirjä, suunnitelmien katselu ja valokuvien ”käsittely” toimii helposti ja varmasti.

– Alvar Peltola, Kreate Oy

Buildie on nopeuttanut ja virtaviivaistanut työmaan dokumentointia. Enää ei tarvitse hyppiä useiden sovelluksien tai palveluntarjoajien välillä työmaan päivittäisen dokumentaation tekemisessä, vaan kaikki tarvittava löytyy yhden sovelluksen takaa.

– Jesse Leppänen, TerraWise Oy