Kyselyn nimi

Buildie-kysely 2023

Kyselyn voimassaoloaika

20.11.2023-22.12.2023

Rekisterinpitäjä

Buildie Oy
Finlaysoninkatu 2
33210 Tampere

Kyselyn vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Petri Saarinen, petri.saarinen@buildie.fi

Buildien tietosuojavastaava

Petri Saarinen, petri.saarinen@buildie.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastutkimus

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Ei tehdä

Kyselyssä kerättävät henkilötiedot

Yhteystiedot

Henkilötietolähteet

Buildie-palvelu, CRM

Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat

Buildien myynti ja markkinointi

Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin

Henkilötietoja ei siirretä muualle

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään toistaiseksi

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

 

Buildie Oy ei luovuta rekisterissä olevia
henkilötietoja ulkopuolisille eikä tietoja
siirretä Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Kyselytyökalun toimittaja, Surveypal, on
GDPR:n mukainen henkilötietojen käsittelijä.
www.surveypal.fi

 

Rekisteröidyn oikeudet:

– Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus tietojen poistamiseen
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– Vastustamisoikeus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
  toiseen

Henkilötietojen käsittelyperuste

Buildie-palvelun käyttäjä tai yhteyshenkilö